Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Arrangementer og billetsalg

Velkommen til Løvenholm Gods.

På denne side kan du købe dagsjagtpladser på trykjagtarrangementer på Løvenholm Gods. Pladserne sælges efter "først-til-mølle-princippet". I jagtsæsonen 2023/2024 var der udsolgt på alle jagter.

Du vil kan læse mere information om de enkelte jagtarrangementer, ved at vælge det ønskede arrangement i listen herunder. 

Salget til de enkelte jagtarrangementer åbner d. 16. maj 2024 kl. 00.00.

I sæsonen 2024/25 afholdes blot én trykjagt hvor det er muligt at købe en dagsjagtplads.     

                  

 

Vildtforvaltning på Løvenholm Gods

I 2018 blev der oprettet jagtvæsen på Løvenholm ifbm. et omfattende strategiskifte for godsets samlede vildtforvaltning. Vildtforvaltningen har til formål, at sikre en sund hjortevildtbestand, som samtidig muliggør en rentabel godsdrift, med et acceptabelt niveau af afgrødeskader på land- og skovbrug.

Strategiændringen er nu begyndt at vise sin virkning, idet skadesniveauet på jordbruget er reduceret betydeligt. Årsagen hertil er kompleks, men færre forstyrrelser og effektive jagter er betydelige faktorer. Her 5 år efter strategiskiftet er vildtbestanden således lidt mindre end den tidligere har været, men bestanden er sund og ønskes bibeholdt på det nuværende bæredygtige niveau, som også muliggør en bæredygtig afskydning. 

Der er i denne jagtsæson er foretaget ændringer i arealsammensætningen for den del af vildtforvaltningen som Løvenholm selv udøver og administrerer. Dette er sket for at sikre god og effektiv vildtforvaltning både nord og syd for hovedvej 16, som gennemskærer skovdistriktet. Vort arbejde med GPS-mærkning af krondyr har nemlig vist, at der er tale om to isolerede kronvildtbestande, som kun yderst sjældent socialisere på tværs.

Det betyder konkret at et nyt jagtareal er kommet til, mens et andet er blevet genudlejet. Denne arealmæssige korrektion bevirker at årets jagter er mere intime end de forudgående år, idet antallet af jægere og hjælpere er reduceret. Forholdet mellem antallet af deltagende jægere og jagtarealets størrelse er uændret.

Selve jagtudøvelsen er kun en mindre del af den samlede vildtforvaltning, som også inkludererer vedligehold og anlæg af fodermarker, sikring af forstyrrelsesfrie områder og koordinering af forstyrrelser.

Løvenholm Gods driver eget jagtvæsen på ca. 1.100 ha, hvorfra der sælges dagjagtpladser og enkelte trofædyr. Jagten på godsets øvrige jorde er udlejet, men forvaltes i tæt samarbejde med jagtlejerne. 

Har du spørgsmål til dagsjagtkonceptet, eller ønsker du at booke jagtoplevelser for et større eller mindre selskab er du altid velkommen til at kontakte Skovfoged Daniel Hintz på email dh@lovenholm.dk