Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

TUBAs konference og workshop om traumer 2022

Tidspunkt: mandag d. 28. marts 2022 kl. 08:30 - tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 16:30

Har du med mennesker, som har oplevet traumer, at gøre, og vil du blive klogere på, hvordan du som fagperson kan arbejde med det? Så sæt et stort kryds i kalenderen den 28. marts og 29. marts 2022, hvor TUBA inviterer til to dage om traumer og traumebehandling i Odense Congress Center.

Dag 1: Konferencen vil få besøg af førende forskere og eksperter inden for psykosocialt og psykoterapeutisk behandlingsarbejde, og de vil tilsammen gå i dybden med, hvad traumer gør ved mennesker, og hvad fagpersoner kan gøre ved det.

Oplægsholdere på konferencedagen: 

  • Sverker Belin, psykolog, psykoterapeut og supervisor.
  • Per Isdal, psykolog og psykoterapeut.
  • Angela Jørgensen, kropsterapeut, underviser og grundlægger af Manuvision.
  • Mette Steen, kropsterapeut, underviser og grundlægger af Manuvision.
  • Ala Goldblum Elczewska, psykolog og psykotraumatolog.
  • Anders Korsgaard, chefpsykolog ved Krisepsykologisk Klinik på Rigshospitalet.
  • Louise Schwartz, afdelingschef ved Afdeling for traume og Torturoverlevere,
  • Pernille Rodbjerg, regionsleder i TUBA, uddannet psykoterapeut, supervisor og kandidat i pædagogisk psykologi.

Dag 2: På heldagsworkshoppen vil psykolog, psykoterapeut og supervisor Sverker Belin og psykolog og psykotraumatolog Ala Goldblum Elczewska fokusere på praksisnær relationsarbejde og traumebehandling. 

Læs mere om eventet og se programmet på tuba.dk

 

Konferencen+heldagsworkshop, 28. og 29. marts: Pris 3295 kr. (Early Bird-pris: 2999 kr.  

Det er også muligt at købe billet til en af dagene:

Dag 1: Konferencen Forstå traumet, d. 28. marts: Pris 1995 kr.

Dag 2: Heldagsworkshop Traumebehandling, d. 29. marts: Pris 1495 kr.

 

Som deltager på dag 1, skal du vælge to af følgende workshops: 

1. Relation før metode – når relationer er den primære vej til forandring v/ Sverker Belin

Hvis personer med psykiatriske lidelser og traumer for alvor skal have gavn af vores indsatser, pædagogiske tilbud eller behandling, er det nødvendigt, at vi giver os tiden til at skabe en bæredygtig relation. Først derefter kan vi tænke indsats og metode. I oplægget ses der på, hvad der skal til for at opbygge en så tryg relation, at personen tør vove sig ind i den ukendte udviklingsproces sammen med os. Hvad skal der til for at trodse et stærkt psykisk forsvar som følge af de oplevelser, de har med sig.

2. PTSD i interpersonlige og kulturelle relationer v/Ala Goldblum Elczewska

Oplægget vil præsentere PTSD-begrebet i en kontekst af interpersonlige og kulturelle relationer. Vi vil kigge på den sproglige omtale af traume og traumebærere. Både i den daglige omtale og den professionelle diskurs. Vi vil gennemgå de symptomer som er karakteristiske for PTSD og Kompleks-PTSD set fra den personlige og relationelle interaktion. Disse bliver illustreret med eksempler fra Ala Goldblum Elczewskas praksis som psykotraumatolog med international og dansk erfaring. Vi vil også berøre et traumes videre betydning hos de overlevende. Og hvilket liv de fleste formår at skabe for sig selv og deres familier. Oplægget vil også adressere de samfundsmæssige konsekvenser for individer og familier, hvor en eller flere familiemedlemmer er ramt af PTSD.

3. Traumebevidst tilgang (TBT) – introduktion og erfaringer fra implementering i psykiatrien v/Louise Schwartz

Der er en stigende forståelse for, at mennesker, der har været udsat for traumer, er i risiko for at blive re-traumatiseret i kontakten med behandlingssystemet, fx i kraft af manglende forståelse og viden om traumers indvirkning på den enkelte. Traumebevidst tilgang (trauma informed care) er udviklet i USA som en overordnet pleje- og behandlingsmæssig tilgang til at forebygge re-traumatisering af patienter, der kommer i kontakt med det professionelle system. Det er ikke en behandlingsmetode, men en gennemgribende og systematisk forståelse i organisationen på alle niveauer med fokus på forståelse af traumer og recovery-fokuserede tilgange til bedring. Det bygger på en række principper, som organisationen skal kende og anvende i dagligdagen. Oplægget har fokus på introduktion til traumebegrebet og ikke mindst principperne bag TBT og mulige veje til at implementere det i ens daglige virke.

4. Gennem traumet v/ Anders Korsgaard, Chefpsykolog ved Krisepsykologisk Klinik

I dette oplæg vil du høre om den traumatiske krises psykologi belyst ved teori og cases. Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor? Hvad er de typiske reaktioner i akutfasen og i den efterfølgende periode? Dernæst vil der også blive set på den psykologiske behandling af traumeramte. Hvad har det traumatiserede menneske brug for? Og hvad viser erfaringerne og undersøgelserne om PTSD-ramtes livskvalitet efter traumet? Og endelig vil oplægget også berøre, hvordan man opnår posttraumatisk vækst.

5. Traumekroppen: V/ Angela Jørgensen og Mette Steen

En traumatiseret klient sagde engang, at hans krop er som et hus, der er besat af fjender, som han er rædselsslagen for at gå ind i. Vores opgave er at få den traumeramte ind i huset igen! I Manuvision arbejder vi direkte med kroppens forsvarsmobilisering og reaktioner fra traumeøjeblikket. Dvs. at vi ikke behøver gå igennem den mentale side af traumet - Altså historien. Vi vil snakke om vores arbejde med traumekroppen og nervesystemet samt erfaringerne fra vores forskningsprojekt i 2019 i samarbejde med Statens institut for folkesundhed og Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center fra Rigshospitalet for traumeramte krigsveteraner med PTSD. Manuvision er et kropsterapeutisk center, der har eksisteret siden 2004.

6. Naturen som medterapeut v/Pernille Rodbjerg
Unge, der er vokset op i misbrugsramte familier, oplever på forskellig vis senfølger pga. udviklingstraumer. Det påvirker deres evne til at mærke egne kropslige fornemmelser, følelser og behov. Oplægget tager afsæt i TUBAs erfaringer med inddragelse af naturen i det terapeutiske arbejde og i det komparative studie, der er lavet i den forbindelse. Det terapeutiske arbejde, hvor heling af traumer gennem krop og sanser, vil også blive beskrevet. Oplægget giver i både via teori om bl.a. tilknytning/traumer og via øvelser et indblik i at arbejde med naturterapi, hvor naturen tilbyder sig som den optimale co-terapeut i arbejdet med traumer ud fra et neurofysiologisk og en naturterapeutisk vinkel.

 

Konference + heldagsworkshop 28. og 29/3

DKK 3.295,00

Vegetar

DKK 0,00

Fødevareallergier

DKK 0,00

Workshop 1

DKK 0,00

Dag 1 - 28/3: Konferencen Forstå traumet

DKK 1.995,00

Dag 2 -29/3: Heldagsworkshop Traumebehandling

DKK 1.495,00