Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Kompot: dragongirl

Tidspunkt: onsdag d. 17. november 2021 - onsdag d. 17. november 2021

Komponist og producer Nikoline Ursin Erichsen, aka dragongirl, befinder sig i et grænseløst univers, hvor der skabes rum for både klubmusik, samtidsmusik og scenekunst. dragongirl kalder det selv for “spekulerende musik”, og henter sin inspiration fra fantasylitteratur, horrorfilm og videospil.

 

Når publikum tages med på en af dragongirls mangefacetterede musikalske ekspeditioner, bliver det både beskrevet som altopslugende, stærkt idealistisk og som noget man (næsten) kan danse til. Selv om musikken til tider har mørke tendenser, er den ikke af apokalyptisk natur. dragongirl bruger i stedet mørket til at frembringe håb og lys, og med et overvejende atmosfærisk tonesprog, ønsker hun at pege på en fremtid, hvor drager og maskiner kan at leve sammen i harmoni.

 

Sammen med Erdal Kayacan, der er lektor ved Institut for Elektro- og Computerteknologi, skal vi forstå frekvenserne og matematikken i musikken, for musik er matematik – og matematikken er musikken! Vidste du for eksempel, at DJ’en leger med musikkens frekvensdomæneegenskaber, når der rodes med den grafiske equalizer? Low pass, high pass, band pass eller andre filtre i equalizeren tager lyden som input og udsender den modificerede version i frekvensdomænet.

 

Du kan opleve dragongirl og Erdal Kayacan i samtale med publikum, efterfulgt af koncert med dragongirl, til dette Kompot-arrangement. Vær opmærksom på, at arrangementet foregår på engelsk.

 

DØRE: 20.00
SHOW: 20.30

BILLETTER: 40,- (medlemmer) / 60,- (ikke-medlemmer)

 

Debatskabende arrangementer i Studenterhus Aarhus er støttet af FO Aarhus. Kompot er støttet af Tuborgfondet.

 

________________________________

 

Composer and producer Nikoline Ursin Erichsen, aka dragongirl, is in a boundless universe, where a room for both club music, contemporary music, and performing arts is created. dragongirl calls it "speculating music", and draws its inspiration from fantasy literature, horror movies, and video games.

 

When the audience is taken on one of dragongirl's multifaceted musical expeditions, it is both described as all-consuming, highly idealistic, and as something you can (almost) dance to. Although the music has dark tendencies sometimes, it is not of an apocalyptic nature. dragongirl uses the darkness to produce hope and light instead, and with a predominantly atmospheric tone language she wants to point to a future where dragons and machines can live together in harmony.

 

Together with Erdal Kayacan, Associate Professor at the Department of Electrical and Computer Engineering, we will examine the frequencies and mathematics in music, because music is mathematics - and mathematics is music! Did you know that the DJ plays with the frequency domain properties of the music when messing with the graphic equalizer? Low pass, high pass, band pass or other filters in the equalizer take the sound as input and output its modified version in the frequency domain.

 

You can experience dragongirl and Erdal Kayacan in conversation with the audience, followed by a concert with dragongirl, for this Kompot event. Please note that the event is in English.

 

 

DOORS: 20.00

SHOW: 20.30

TICKETS: DKK 40 (members) / DKK 60 (non-members)

 

Debate generating events in Studenterhus Aarhus are supported by FO Aarhus. Kompot is supported by Tuborgfondet.

Medlemsbillet

DKK 40,00

Standardbilletter

DKK 60,00