Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Online eksamensforberedende italienskkursus

Corso ONLINE di preparazione all’esame PLIDA B1

 Il corso di preparazione prevede:

 • la presentazione della struttura dell’esame e delle competenze linguistiche richieste;
 • un approfondimento sulle strategie necessarie ad affrontare le prove;
 • l’analisi dei criteri di valutazione delle prove di produzione;
 • simulazioni dell’esame;
 • la valutazione degli errori commessi durante le simulazioni.

Come si svolge la lezione:

 • ogni lezione inizia con la simulazione di una delle 4 prove d’esame: ascoltare, leggere, scrivere e parlare;
 • dopo la simulazione lo studente riceve un feedback dall’insegnante che aiuterà a correggere gli eventuali errori e a capire come indirizzare lo studio;
 • verrà esaminato un compito scritto e gli studenti riceveranno tips e informazioni per un corretto svolgimento della prova;
 • ogni lezione termina con un compito da svolgere per la lezione successiva. 

Il corso non garantisce il superamento dell’esame. Il corso ha solo la finalità di consentire allo studente di familiarizzare con il tipo di esercizi richiesti dalle prove d’esame e di acquisire tecniche utili per il loro svolgimento. 

Il corso é online e si svolge il giovedì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.50 il 5 ottobre, 12 ottobre, 26 ottobre, 2 novembre.

Tutti gli studenti iscritti al corso riceveranno il materiale dall’insegnante, ma si consiglia l’acquisto del testo d’esame "Nuovo esame B1”. Il testo puó essere acquistato online al seguente link: https://www.almaedizioni.it/it/catalogo/scheda/quaderni-del-plida-nuovo-esame-b1/

Prezzo: 500 kr. (tassa di registrazione esclusa)

Insegnante: Maria D'Andrea

Iscrizione e pagamento:
La registrazione e il pagamento devono essere effettuati elettronicamente.

NB! L'iscrizione è valida solo dopo il pagamento. Una volta pagato, l'iscrizione è vincolante: la quota del corso è rimborsabile solo se il corso non riceve un numero sufficiente di iscrizioni o viene annullata (esclusa la quota di iscrizione).

La scadenza per l'iscrizione e il pagamento è lunedì 28 settembre 2023

L'iscrizione al corso non comprende l'iscrizione all'esame, che dovrà essere pagata direttamente alla Società Dante Alighieri.

************************************

 

ONLINE forberedelseskursus til PLIDA-eksamen B1

Kurset indeholder:

 • præsentationen af ​​eksamensstrukturen og de krævede sprogfærdigheder;
 • en dybdegående analyse af de strategier, der er nødvendige for at klare prøverne;
 • analyse af ​​evalueringskriterierne;
 • eksamensimuleringer;
 • evaluering af fejl begået under simuleringer.

Sådan foregår undervisningen:

 • hver lektion begynder med simulering af en af ​​de 4 eksamensprøver: lytte, læse, skrive og tale
 • efter simuleringen modtager den studerende feedback fra læreren, som vil hjælpe med at rette eventuelle fejl og forstå, hvordan man bedst forbereder sig
 • gennemgang af en skriftlig opgave, hvor de studerende vil modtage tips og information til bedre at kunne forberede sig
 • hver lektion afsluttes med en opgave, der skal laves til næste lektion.

Kurset garanterer ikke, at man består eksamen. Kurset har udelukkende til formål at give den studerende mulighed for at forberede sig på eksamen og tilegne sig brugbare teknikker til at udføre den.

Kurset er online og finder sted torsdag aften fra kl. 19.00 til 20.50 den 5. oktober, 12. oktober, 26. oktober, 2. november via progammet Zoom.

Alle elever, der er tilmeldt kurset, vil modtage undervisningsmateriale fra underviseren, men det anbefales at købe bogen "Nuovo esame B1". Bogen kan købes online på følgende link: https://www.almaedizioni.it/ it/ catalogue/scheda/quaderni-del-plida-nuovo-esame-b1/

Pris: 500 kr. (eksl. tilmeldingsgebyr)

Underviser: Maria D'Andrea

Tilmelding og betaling:
Tilmelding og betaling skal ske elektronisk.

Bemærk! Tilmeldingen er først gyldig efter betaling. Efter betaling er din tilmelding bindende – kursusgebyret kan udelukkende returneres, hvis det ønskede hold ikke modtager et tilstrækkeligt antal tilmeldinger eller aflyses (ekslusiv tilmeldingsgebyr).

Sidste frist for tilmelding og betaling er mandag d. 28. september 2023

Tilmelding til kurset inkluderer ikke tilmelding til eksamen, som skal tilmeldes og betales direkte til Società Dante Alighieri