Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Trykjagt på Fjeld - 18. oktober 2022

Tidspunkt: tirsdag d. 18. oktober 2022 kl. 07:30 - tirsdag d. 18. oktober 2022 kl. 15:00

Trykjagt på Fjeld

Fjeld Skov har gode og naturlige forekomster af kron-, då-, sika- og råvildt. Kronvildtet på Fjeld er fritstående og stammer helt tilbage fra den oprindelige kronvildtstamme i Danmark

Ejendommens nuværende ejerfamilie har siden 1855 forvaltet vildtet på Fjeld og tilbyder alle danske jægere at blive en del af den mere end 165 årige historie på stedet, hvor der afholdes få, men større jagtarrangementer, hvor der tilstræbes en så stor mængde vildtnedlæggelse fra den eksisterende bestand på så få jagter som muligt, så vildtet stresses mindst muligt

Der må nedlægges kronhjort og dåhjort (se ”Parole” nedenfor for detaljer)

Jagten gennemføres ved, at der er én lang såt med op til 60 riffelskytter.

 • I 2020 blev der på tre trykjagter af 150 skytter nedlagt 86 stk. vildt (=0,57 stk vildt pr mand pr jagt)
 • I 2021 blev der på tre trykjagter af 150 skytter nedlagt 81 stk. vildt (=0,54 stk vildt pr mand pr jagt)
 • I 2022 estimeres uforpligtende en samlet gennemsnitlig sæsonafskydning på 0,5 stk vildt pr mand pr jagt

Program for jagtdagen:

kl. 07.30-08.30 Indskrivning og morgenmad i Hovedbygningen på Fjeld

kl. 08.45-08.55 Parole (vær ”støvleklar” og præcis)

kl. 09.00-09.30 Der køres i skoven og skytter posteres

kl. 12:30              Såten stopper og der aflades

kl. 12.30-13.15 Skytter afhentes og køres til Hovedbygningen

fra kl. 12.50        Frokost i Hovedbygningen på Fjeld

kl. 14:15              Parade, vildtsalg og afslutning

kl. 14.30              Vildtsalg fra slagterhus

Jagten:

Jagten afvikles som en såt på ca. 420 hektar. Placering af poster foregår ved lodtrækning, hvor hver skytte trækker et nummer ved indskrivning før jagten. Skytterne placeres skydetårne afhængigt af vindretning og vildtets aktuelle opholds- og bevægelsesmønstre. Skytterne opdeles i hold, hvor hvert hold har en postanviser, der står for at sætte skytterne på post, og afhente skytterne efter drevet stopper, således alle deltagere får den bedste anvisning i forhold til jagtens afvikling og sikkerhed. Alle skytter står i skydetårne med siddebræt

Såten er inddelt i tre zoner. Hver zone er opdelt i 6-8 underzoner, som kontinuerligt trykkes af det trykker hold, der er dedikeret til hver af de tre zoner. De enkelte trykkere kan godt ”hoppe mellem zonerne”, hvis de er på fod af større rudler eller skal forskubbe for at hindre vildtet i at løbe af ejendommen. Alle hjælpere kommunikerer via radio. Hvert trykker-team i hver af de tre zoner kommunikerer internt på egen radiokanal. Der afrapporteres løbende om nedlagt og anskudt vildt fra teammedlemmerne til teamlederen. Teamlederne indrapporterer zonens meldinger med faste intervaller til koordineringscentralen, hvor der holdes styr på nedlagt og anskudt vildt samt forberedes vildtopsamlingslister og eftersøgningslister, til de hjælpere der er står for opsamling, brækning, eftersøgning og paraden. Alt dette arbejde foregår samtidigt med der trykkes af hensyn til at nå at afholde parade efter jagtfrokosten. Under jagten kan du forvente kort at blive kontaktet af hjælperne, hvis du har afgivet skud. Dette for at markere nedlagt og evt. anskudt vildt eller på anden måde optimere afviklingen af jagten i relation til foranstående

Der vil blive anvendt 2-4 mindre let drivende hunde, hvilket bør sikre drev i vildtet uden dette forringer skudchancerne eller øger risikoen for anskydninger

Der afholdes en repræsentativ parade (alle større hjorte, 1 hun- og/eller ungdyr pr. art)

Der lægges stor vægt på sikkerhed i alle facetter af jagten

Bemærk at man sidder på post i 3 timer - HUSK derfor siddeunderlag

Parole:

 • Kronvildt: Der må nedlægges hjort på ulige 12-ender eller derover. Kronhind og kronkalv samt spidshjort
 • Dåvildt: Der må nedlægges fuld- og halvskuffel. Då og kalv samt spidshjort
 • Råvildt: Der må nedlægges rå og lam
 • Sikavildt: Der må ikke nedlægges sikavildt
 • Ræv og mårhund: Fri afskydning

Der må skydes 1 hjort pr. vildtart pr. skytte på dagen. Dvs. man må skyde 1 kronhjort og 1 dåhjort inden for parolen

Der opkræves ikke ekstra for nedlæggelse af eventuelt trofædyr. Trofæer nedlagt uden for parolen udleveres ikke.

Kr. 500,-  rabat udløses pr. kron- eller dåkalv man nedlægger/leverer (rabat udbetales ved bankoverførsel)

Betingelserne for jagtdeltagelse (”Program & Parole”) kan downloades ved at klikke på følgende link:

Download: 20221018 Trykjagt på Fjeld - Program & Parole

 Vilkår for deltagelse på dagjagterne på Fjeld:

 • Dansk jagttegn
 • Bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået” eller ”Riffeljagt tilladt” på jagttegnet)

Afbudspolitik:

 Køber er berettiget til at melde afbud, uanset årsag, under følgende betingelser:

 • Afbud foretages mere end 40 dage før jagten:
  • Hvis pladsen overtages af anden riffelskytte = fuld refundering med fradrag af kr. 700,-
  • Hvis pladsen ikke overtages af anden riffelskytte = fuld refundering med fradrag af kr. 2.100,-
 • Afbud foretages 40 dage eller mindre før jagten:
  • Hvis pladsen overtages af anden riffelskytte = fuld refundering med fradrag af kr. 2.100,-
  • Hvis pladsen ikke overtages af anden riffelskytte = ingen refundering

 

 • Afbud skal foretages skriftligt til info@fjeldskov.dk med oplysning om, hvorvidt man har sørget for at pladsen overtages af en anden riffelskytte.
 • Kan man ikke selv finde en til at overtage pladsen vil Fjeld Skov forsøge at fylde pladsen via evt. venteliste.
 • Man refunderes ikke billetgebyret.

 

Covid19, aflysning og afvisning:

 • Se nærmere om reglerne for covid19, aflysning og afvisning i Program & Parole, jf. link ovenfor

Spørgsmål om jagten kan sendes til info@fjeldskov.dk. Det vil være en stor glæde og fornøjelse at kunne byde dig/jer velkommen på Fjeld til en dejlig dag i skoven.

 

De venligste hilsener

Frederik Estrup

Del arrangementet på de sociale medier:

Deltagelse i jagt

DKK 6.600,00