Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

AFLYST Webinar, Rødlisten & relevans for jagten

Tidspunkt: mandag d. 12. juni 2023 kl. 19:00 - mandag d. 12. juni 2023 kl. 20:00
Afmelding mulig frem til søndag d. 11. juni 2023

Online

13 deltager(e)

Webinar - Hvad er rødlisten og hvad er dens relevans i jagtlig sammenhæng

Dato: 12. juni 2023, kl. 19 - 20

Målgruppe: Udvalgsmedlemmer, grøntrådsrepræsentanter, DJ-repræsentanter i de lokale friluftsråd og andre DJ- repræsentanter, der arbejder med lokal og central interessevaretagelse i DJ - Kredsbestyrelser, jægerrådsbestyrelser.

Indhold: Den globale rødliste blev lanceret af IUCN i 1964 og udgør et omfattende register over verdens dyre-, svampe- og plantearter. Arternes risiko for at uddø evalueres regelmæssigt, og på den baggrund placeres hver enkelt art i en rødlistekategori. Der findes ikke kun én rødliste, der dækker danske arter.

For fuglenes vedkommende findes der både en global, en europæisk, en EU-baseret og en dansk rødliste. Rødlisterne indebærer i sig selv ikke forvaltningsmæssige forpligtelser, men de har alligevel betydning for forvaltningen. For eksempel er parterne i Vandfugleaftalen forpligtet til at frede arter, der er rødlistet som truede.

I Danmark er der juridisk set ikke noget til hinder for at have jagttid på rødlistede arter, og der er heller ikke juridiske krav om forvaltningsplaner for disse arter for at fastsætte jagttid på dem. Alligevel bør arternes placering på rødlisten naturligvis tages i betragtning, når der skal fastsættes jagttider, så det sikres, at jagten er bæredygtig.

Pris: Gratis

Antal deltagere: Min 20 deltagere

Oplægsholder: Iben Hove Sørensen, biolog trækvildt DJ og Lene Midtgaard, chefkonsulent vildt- og natur DJ

 

På dagen for afholdelse modtages, inden middag, et link i din mailboks - Klik på linket, når mødet begynder

 

Medlem

DKK 0,00

Ikke-medlem

DKK 0,00