Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

AFLYST Konference om aktuelle vildtforvaltning

Tidspunkt: tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 09:00 - tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 16:00
Afmelding mulig frem til søndag d. 18. september 2022

Viden og erfaring fra aktuelle vildtforvaltningsprojekter– en faglig konference om jægernes videns opsamling

Danmarks Jægerforbund gennemfører eller samarbejder med en række aktører om  jagt- og vildtfaglige projekter, og ønsker at dele viden og erfaringer fra disse projekter.

Dato:                            4. oktober 2022

Sted:                            Jagtens hus, Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde

Målgruppe:                Medlemmer af Danmarks Jægerforbund, fagfolk der arbejder med jagt, vildt- og naturforvaltning på myndighedsniveau, i interesseorganisationer, samt på bedriftsniveauet.

Pris:                              Medlemmer af Danmarks Jægerforbund kr. 300,-

                                       Ikke-medlemmer af Danmarks Jægerforbund Kr. 700,-

Konferenceleder:     Jagtfagligchef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

 

PROGRAM

kl. 09.00 – 09.30      Ankomst registrering og kaffe

kl. 09.30 – 09.45      Velkomst og introduktion til konferencen og v/Jagtfagligchef Niels Søndergaard,  DJ

Kl. 09:45 – 10:00      DJ’s arbejde med dataindsamling v/ Projektleder Rikke Bruun Pedersen, DJ

Kl. 10.00 – 10.20      Praktisk erfaring med adaptiv naturforvaltning v/ Professor Jesper Madsen, Aarhus Universitet

Kl. 10.20- 10:40       Status for bekæmpelse af mårhund, mink og vaskebjørn i Danmark v/Vildt- og naturkonsulent Jesper Kjær Illemann, DJ

Kl. 10.40 – 11.00      Kaffe

Kl. 11.00 – 11.20      Projekt ”Dødelighed for agerhønekyllinger i forhold til levestedets kvalitet”, konsulentopgave udført for Jægernes Naturfond.

Nye resultater om spredning, habitatrelateret ynglesucces og prædation hos vildtlevende danske agerhøns. v/Seniorforsker Carsten Riis Olesen, DJ

Kl. 11.20 – 11.40      Fødeundersøgelse hos hare v/Seniorforsker Sussie Pagh Aalborg Universitet

Kl. 11.40 – 12.00      Markvildtsindsatsen og biodiversitetstiltag i landbrugslandet v/ Chefkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, Danmarks Jægerforbund

Kl. 12:00 – 12.45      Frokost

Kl. 12.45 – 13.05       Råvildtforvaltning, sundhed og mistrivsel v/ Seniorforsker Carsten Riis Olesen, DJ

Kl. 13.05 – 13.25      Projekt om kronvildt og samforvaltning (Ovstrup) v/Seniorforsker Hans Peter Hansen, Aarhus Universitet   

Kl. 13.25 – 13.45      Hjortevildtforvaltning – Udfordringer, krav og Redskaber i fremtiden 

Kl. 13.45 – 14.00      Overvågningen af kunstige andereder. v/ Vildt og naturkonsulent Lene Midtgaard

Kl. 14.00 – 14.20      Kaffe

Kl. 14.20 – 14.40      Resultater af sommertælling af grågæs 2022 v/ Henning Heldbjerg, Aarhus Universitet

Kl. 14.40 – 15.00      Belysning af trækforhold og vinterkvarterer hos rødlistede havdykænder v/ Seniorrådgiver Ib Krag Petersen, Aarhus Universitet

Kl. 15.00 – 15.20      Resultater fra vingeundersøgelsen. v/ Seniorforsker Thomas Kjær Christensen, Aarhus Universitet

Kl. 15.20 – 15.40      Fødevalg hos havlit og fløjlsand. v/Biolog Iben Hove Sørensen, DJ

Kl. 15.40 – 16.00      Opsamling og afdækning af områder, hvor der er behov for mere viden i relation til praktisk vildtforvaltning. v/Jagtfagligchef Niels Søndergaard, DJ

Kl. 16.00                      Afrunding og tak for denne gang.

Medlem

DKK 300,00

Ikke-medlem

DKK 700,00