Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Årsmøde Kreds 1 2023

Tidspunkt: lørdag d. 4. marts 2023 kl. 08:30 - lørdag d. 4. marts 2023 kl. 15:00
Afmelding mulig frem til tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 09:29
95 deltager(e)

Årsmøde 2023

Kredsens årsmøde i kreds 1
4. marts - Lundbæk Landbrugsskole,
Halkærvej 3, 9240 Nibe
Indtegning og morgenkaffe fra kl. 8.30 - mødet starter kl. 9.30.
Pris pr. deltager er 150,- kr. som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding nødvendig og senest 20. Februar  

DAGSORDEN ÅRSMØDE I KREDS 1   (klik på tekst for udskrift)

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning om Kredsens virksomhed.
  4. Orientering om Kredsens økonomiske forbrug.
  5. Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde.
  6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer (jfr. § 23, stk. 2, nr. 4).
  7. Indkomne forslag. Sendes til Kredsformand senest 11. februar og vil blive offentliggjort på denne side. 
  8. Evt. 
Under årsmødet er der uddeling af hædringer samt årets emne fastlagt af Kredsbestyrelsen. 
Claus Lind Christensen og administrationen deltager i mødet. 
 

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke er fremsat af Kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening. Alle forslag skal tilgå Kredsformanden senest 11. februar - 3 uger før Kredsens årsmøde.

Hvem kan deltage og hvem kan stemme til årsmødet:

Alle medlemmer i Kreds 1 kan deltage i årsmødet, dog er følgende stemmeberettigede til Kredsens årsmøde:  Kredsbestyrelsen, Formænd for jægerråd og Fagkoordinatorer og derudover fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Vi glæder os til at se jer

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe JakobsenKredsformand

Pris pr. deltager kr. 150,00. Dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.