Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Morgenmad med fuglene / Breakfast with the birds

Tidspunkt: søndag d. 30. juni 2024 - søndag d. 30. juni 2024 kl. 07:30
Tilmelding slutter fredag d. 28. juni 2024

Morgenmad med fuglene

Den 30. juni inviterer Det Grå Fyr, Blink og Skagen Fuglestation dig til en dejlig morgenmadsoplevelse under åben himmel og blandt de naturskønne omgivelser omkring Det Grå Fyr. Alt dette kan nydes, mens du lytter til fuglesang og får en unik indsigt i den lokale fugleverden.

Skagen Fuglestation vil opstille spejlnet i Fyrhaven, hvor du kan observere deres arbejde med ringmærkning af fugle. Ringmærkning er en metode, hvor fugle blidt fanges i specielt designede net kaldet spejlnet. Når fuglene er fanget, bliver de omhyggeligt undersøgt af fuglestationens personale. Fuglene måles og vejes, og en lille ring placeres omkring deres ben. Hver ring har et unikt nummer, hvilket gør det muligt at identificere den enkelte fugl, når den senere findes et andet sted. Denne metode giver værdifulde data om fuglemigrationsmønstre, levetid og sundhed i populationerne. Det er en skånsom proces, der sikrer, at fuglene hurtigt kan vende tilbage til deres naturlige miljø uskadt.

Blink vil sørge for en fælles morgenmad, lavet af lokale høstede råvarer, i deres kendte stil og med temaet fugle. Selvfølgelig vil der være så meget kaffe, som du kan drikke (trods alt, det er en tidlig morgen).

Efter morgenmaden tilbydes en guidet tur i fyret.

Tidsplan:

07.30 – Morgenkaffen serveres

08.00 – Velkomst fra Det Grå Fyr, Blink og Skagen Fuglestation

08.15 – Morgenmaden serveres!

09.45 - Guidet tur i fyret

Under morgenmaden vil Skagen Fuglestation præsentere nogle af de fugle, der er blevet fanget og ringmærket, hvilket giver dig mulighed for at opleve dem tæt på. Der vil være mulighede for at stille spørgsmål og lære mere om de forskellige fuglearter.

Prisen for at deltage i dette arrangement er 315 DKK pr. person.


ENGLISH

Breakfast with the birds
On the 30th of June, Det Grå Fyr, Blink, and Skagen Bird Observatory invite you to a delightful breakfast experience under the open sky and amongst the scenic surroundings around Fyrvej. All to be enjoyed while listening to bird songs and gaining unique insights into the world of local birds.

 

Skagen Bird Observatory will set up mist nets in Fyrhaven, where you can observe their regular work with bird ringing. Bird ringing is a method in which birds are gently caught in specially designed nets called mist nets. Once the birds are caught, they are carefully examined by the bird observatory staff. The birds are measured and weighed, and a small, unique ring is placed around their leg. Each ring has a unique number, which makes it possible to identify the individual bird when it is later found elsewhere. This method provides valuable data on bird migration patterns, lifespan, and the health of populations. It is a gentle process that ensures the birds can quickly return to their natural environment unharmed.

 

Blink will provide a communal breakfast, made from locally sourced ingredients, in the style they are known for, and with the theme of birds. Included of course will be as much coffee as you can drink (after all, it’s an early morning).

 

Following these experiences, Mette from Det Gra Fyr will take you on a guided tour of the lighthouse. 

 

Schedule:

07:30 - Coffee to start the morning

08:00 - Quick introductions from Det Gra Fyr, Blink and Skagen Bird Observatory

08:15 - Let's eat!

09:45 - Guided tour of the lighthouse

 

Throughout breakfast, Skagen Bird Observatory will present some of the birds that have been caught and ringed, allowing you to experience them up close. There will be opportunities to ask questions and learn more about the different bird species.

The price to attend this educational and delicious adventure is 315 DKK per person.Voksen

DKK 315,00